Loading...
ظرف غذای سگ و گربه مدل ps12
محصول شماره پنج محصول شماره پنج محصول شماره پنج
دستس ساز چوب روسی - کاسه استیل

برای ثابت ماندن ظرف بر روی سطوح صاف مانند کف سرامیکی، از پایه های چسبنده لاستیکی استفاده شده است و ظرف استیل به راحتی جدا شده و قابل شستشو است .