Loading...
ظرف غذای سگ مدل ps11
محصول شماره دو محصول شماره دو محصول شماره دو
دست ساز چوبی - کاسه استیل

برای ثابت ماندن ظرف بر روی سطوح صاف مانند کف سرامیکی، از پایه های چسبنده لاستیکی استفاده شده است و ظرف استیل به راحتی جدا شده و قابل شستشو است .